• Altundeva
    Poezii

    Altundeva

    Altundeva un chip își dezvăluie frământările În oglinda ce-și ascunde trăirile. Altundeva ramuri de vise Trosnesc în focul pasiunii nestinse. Altundeva o secundă căzută în uitare Se oprește-n inimă, iubind fără ezitare. Altundeva într-o euforie de clipe Gândul se roagă la iubirea ce-l corupe. Altundeva prin văzduhul ce-și scutură trupul , Timpul, măiastra pasăre a vieții, survolează cerul În căutarea păcii divine. Altundeva e o liniște ce-nvăluie misterul albastru, Stelele se prind în horă în jurul mândrului astru. Aici, în suflet, ești doar TU, Amintirea unei șoapte ce așteaptă Într-o călimară să scrie iară Povestea de catifea de odinioară. Altă zi, alt joc, altă provocare la Cuvintele de luni… alte…