5 propuneri pentru Horia Constantinescu – al 18-lea președinte al ANPC!

Propuneri Pentru Horia Constantinescu

 

Asociația Pro Consumatori (APC) – Vocea consumatorilor din România, organizație de utilitate publică, statut obținut prin H.G. nr. 1106/2005, organizație cu activitate neîntreruptă de peste 31 de ani în domeniul apărării drepturilor și intereselor economice ale consumatorilor (www.apc-romania.ro), membru în Organizația Europeană a Consumatorilor din anul 2005, singura organizație de consumatori din România calificată să introducă acțiuni în justiție în baza Directivei nr. 1828/2020 privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor (https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/romania_country_fich_en_2.pdf, a luat act act cu surprindere de mesajul noului președinte al ANPC – domnul Horia-Miron Constantinescu, drept pentru care îi recomandă acestuia următoarele măsuri:

 1. Stabiliți o relație de colaborare cu asociațiile de consumatori, care potrivit legii sunt singurele entități neguvernamentale care apără drepturile și interesele economice ale consumatorilor. În ultimii 15 ani niciunul din foștii președinti ai acestei instituții importante a statului român nu a reușit să înțeleagă rolul asociațiilor de consumatori în îmbunătățirea nivelului de informare și educare a consumatorilor. Din păcate, nici în mesajul dvs de pe contul personal de Facebook nu menționați asociațiile de consumatori. Fără susținerea și sprijinul asociațiilor de consumatori nu puteți face nimic palpabil în zona informării și educării consumatorilor!
 2. Abrogați circulara ANPC nr.962/01.02.2021 care-i obligă pe comisarii șefi de la conducerea celor 8 comisariate regionale pentru protecția consumatorilor să trimită sesizările Asociației Pro Consumatori către Direcția Generală de Control și Supraveghere Piață reprezentată de domnul Paul Silviu Anghel – Director General, iar pe cei 42 de comisari șefi adjuncți de la conducerea Comisariatelor județene pentru protecția consumatorilor să trimită  sesizările pe care le primesc de la Asociația Pro Consumatori către comisariatele regionale pentru protecția consumatorilor  de care aparțin. Această circulară blochează activitatea comisariatelor. În situația în care veți avea în vedere acest aspect veți îmbunătăți activitatea de control din cadrul structurilor teritoriale ale autorității și, totodată, veți da încredere comisarilor din teritoriu în capacitatea acestora de a rezolva sesisările consumatorilor și ale asociațiilor de consumatori.
 3. Îmbunătățiți formularul de reclamații de pe site-ul ANPC, care are 17 rubrici de completat, iar unele dintre acestea sunt inutile pentru procesul ulterior de analiză al reclamațiilor, fapt ce-l face dificil de completat pentru consumatorul mediu informat.
 4. Renunțați la înființarea de adrese de email dedicate așa ziselor Comandamente, gen energie@anpc.ro sau bf@anpc.ro. Prin folosirea acestor adrese de către consumatori, aceștia au avut surpriza neplăcută să constate că sunt obligați să trimită aceeași sesizare către două adrese de email ale ANPC. De exemplu, la sesizările trimise de Asociația Pro Consumatori către adresa de email energie@anpc.ro dedicată Comandamentului pentru energie, am primit următorul răspuns: “Vă informăm că, pentru a se analiza situația privind factura dumneavoastră, este necesar să formulați o reclamație pe site-ul anpc.gov.ro. În secțiunea formular de sesizare online veți găsi toate detaliile privind documentele necesare.” La sesizările Asociației Pro Consumatori din luna noiembrie 2021 trimise pe adresa de email bf@anpc.ro nu s-a primit răspuns nici până la această dată.
 5. Organizați urgent o conferință video cu comisarii șefi ai comisariatelor regionale, comisarii șefi adjuncți ai comisariatelor județene și cu reprezentanții asociațiilor de consumatori pentru a stabili împreună modalități de colaborare în vederea îmbunătățirii activității de informare și educare a consumatorilor prin acțiuni comune menite să reducă tensiunea socială existentă în acest moment urmare a creșterii alarmante a facturilor la energie electrică și gaze naturale.

Asociațiile de consumatori reprezintă oglinda autorităţilor, nu există pentru ele o imagine mai obiectivă decât cea generată de aceste organizaţii. Asociațiile de consumatori completează deficitul de informaţie a consumatorilor referitor la produsele (serviciile) existente pe piaţă. Ele sunt cele mai în măsură să identifice nevoia de informare, educare şi consultanţă a consumatorilor, deoarece au fost create de către consumatori pentru consumatori.

Umilirea consumatorilor de către ANSVSA!

Umilirea Consumatorilor

 

Asociația Pro Consumatori (APC) – Vocea consumatorilor din România, organizație de utilitate publică, statut obținut prin H.G. nr. 1106/2005, organizație cu activitate neîntreruptă de peste 31 de ani în domeniul apărării drepturilor și intereselor economice ale consumatorilor (www.apc-romania.ro), membru în Organizația Europeană a Consumatorilor din anul 2005, singura organizație de consumatori din România calificată să introducă acțiuni în justiție în baza Directivei nr. 1828/2020 privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor (https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/romania_country_fich_en_2.pdf), a luat act cu surprindere de nota de retragere de la comercializare și rechemare de la consumatori a produsului roșii, origine Turcia, lot 60-19, importator SC Fidan Fruct Expert SRL, de pe site-ul ANSVSA din data de 18 ianuarie 2022.

În urmă cu trei zile ANSVSA a publicat pe site-ul autorității o notă de rechemare de la consumatori a unor cantități neprecizate de roșii care conțineau două pesticide (clorotalonil și chlorpirifos) peste limita maxim admisă de 0,01 mg/kg care au fost comercializate în 29 de magazine din 14 județe în perioada 17 decembrie 2021 – 4 ianuarie 2022. Totodată, consumatorii care au achiziționat roșii în perioada 17 decembrie 2021 – 4 ianuarie 2022 din acele magazine situate în cele 14 județe sunt rugați să le aducă până la data de 25 ianuarie 2022 la punctul de lucru al SC Fidan Fruct SRL situat în Afumați pe șoseaua Linia de Centură Dreapta, nr. 92, complex SU Market, Stand A21, județul Ilfov. Atenție, în nota de rechemare de la consumatori nu se menționează nimic de rambursarea sumelor aferente achiziției de roșii cu pesticide!

Având în vedere cele menționate în nota de rechemare, Asociația Pro Consumatori solicită Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor să răspundă printr-un comunicat de presă la următoarele întrebări:

 1. De ce acest anunț s-a făcut public la 14 zile de la identificarea pesticidelor în lotul de roșii distribuit în cele 29 de magazine din 14 județe?
 2. Care a fost cantitatea de roșii cu reziduuri de pesticide (clorotalonil și chlorpirifos) peste limita maxim admisă, vândută în perioada 17 decembrie 2021 – 4 ianuarie 2022 în cele 29 de magazine din cele 14 județe?Vă solicităm să prezentați o situație pentru fiecare magazin în parte!
 3. Care a fost cantitatea de roșii cu reziduuri de pesticide (clorotalonil și chlorpirifos) peste limita maxim admisă, retrasă de la comercializare din cele 29 de magazine situate în cele 14 județe? Vă solicităm să prezentați o situație pentru fiecare magazin în parte!
 4. Care a fost nivelul de pesticid clorotalonil găsit în aceste roșii?
 5. Care a fost nivelul de pesticid chlorpirifos găsit în aceste roșii?
 6. Unde s-a realizat neutralizarea cantităților de roșii cu cele două pesticide peste nivelul maxim admis și retrase din cele 29 de magazine situate în cele 14 județe? Vă solicităm să prezentați o situație pentru fiecare centru de neutralizare din cele 14 județe!
 7. Care a fost cuantumul amenzii aplicate SC Fidan Fruct Expert SRL?

Din păcate, ANSVSA nu dă dovada de transparență în acțiunile de control, evită să facă publice informații esențiale pentru consumatori cu privire la fructele și legumele identificate cu pesticide peste nivelul maxim admis de normele europene, cum ar fi: nivelul de pesticide identificat în loturile verificate, nivelul maxim admis pentru fiecare pesticid din loturile verificate, cantitatea comercializată de fructe/legume cu pesticide peste limita maxim admisă, cantitatea de legume/fructe cu pesticide peste limita maxim admisă retrasă de la comercializare, respectiv neutralizarea cantităților confiscate.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor încurajează acțiunile care pun în pericol sănătatea și viața consumatorilor!

Cacealmaua Comandamentului pentru energie din ANPC!

 
Cacealmaua

Asociația Pro Consumatori (APC) – Vocea consumatorilor din România, organizație de utilitate publică, statut obținut prin H.G. nr. 1106/2005, organizație cu activitate neîntreruptă de peste 31 de ani în domeniul apărării drepturilor și intereselor economice ale consumatorilor (www.apc-romania.ro), membru în Organizația Europeană a Consumatorilor din anul 2005, singura organizație de consumatori din România calificată să introducă acțiuni în justiție în baza Directivei nr. 1828/2020 privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor (https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/romania_country_fich_en_2.pdf, a luat act cu îngrijorare față de modul în care Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a înțeles să soluționeze reclamațiile consumatorilor legate de: calcularea consumului de energie electrică/gaze naturale, schimbarea tarifelor, încălcarea prevederilor Legii energiei și gazelor naturale cu privire la regularizarea consumului în cazul consumatorilor care nu au comunicat indexul de consum etc.

La data de 14 ianuarie 2022, ANPC a anunțat cu surle și trâmbițe că a înființat Comandamentul pentru energie sub directa coordonare a președintelui ANPC, Mihai Culeafă și a directorului general, Paul Silviu Anghel. Totodată, consumatorii au mai fost informați că ANPC a pus la dispoziția consumatorilor adresa de email energie@anpc.ro și numărul de telefon, cu tarif normal, 021.307.67.89, de luni-vineri, între orele 8.00-16.00.

La data de 17 ianuarie 2022, Asociația Pro Consumatori a transmis pe adresa de email energie@anpc.ro o reclamație la adresa celui mai mare furnizor de electricitate din Romania care a calculat facturile de regularizare a consumului la un interval de 6 luni, respectiv de două ori pe an, încălcând astfel articolul 57, aliniat 15 din Legea energiei electrice și gazelor naturale unde se prevede obligația emiterii facturii de regularizare a consumului la un interval de maximum 3 luni. Răspunsul ANPC la solicitarea Asociației Pro Consumatori a fost halucinant și anume: “Vă informăm că, pentru a se analiza situația privind factura dumneavoastră, este necesar să formulați o reclamație pe site-ul anpc.gov.ro. În secțiunea formular de sesizare online veți găsi toate detaliile privind documentele necesare.”

Întrebarea firească și legitimă pentru coordonatorii Comandamentului pentru energie – domnul Mihai Culeafă și domnul Paul Silviu Anghel, la care solicităm să li se răspundă consumatorilor este următoarea: De ce ați creat o adresa de email dedicată consumatorilor nemulțumiți de comportamentul abuziv al unor furnizori de energie electrică/gaze naturale, dacă îi trimiteți pe site-ul ANPC să completeze un formular de reclamații cu rubrici neclare și inutile?

Experții APC au analizat formularul de reclamații de pe site-ul ANPC unde sunt trimiși consumatorii să mai depună încă o dată reclamația după ce au folosit anterior adresa de email energie@anpc.ro, constatând următoarele nereguli:

 • 17 rubrici de completat;
 • se solicită consumatorului informații inutile care se regăsesc oricum pe factura atașată de consumator, cum ar fi: CUI-ul furnizorului de energie electrică/gaze naturale; adresa punctului de lucru;
 • la rubrica “Pretențiile consumatorului” există următoarele opțiuni: înlocuire, returnare, reparare, reziliere și control. Ce opțiune să aleagă consumatorul nemulțumit de facturarea consumului de energie electrică/gaze naturale sau cel care este nemulțumit de valoarea facturii de regularizare?

În concluzie, analiza realizată de experții APC a scos la iveală inutilitatea unor informații solicitate consumatorului prin intermediul acestui formular de reclamații standardizat, precum și dificultatea înțelegerii de către consummator a informațiilor solicitate.

Având în vedere acest aspect solicităm public președintelui ANPC, Mihai Culeafă să înceteze acțiunile de umilire a consumatorului român prin obligarea depunerii reclamațiilor referitoare la energie electrică și gaze naturale în două moduri diferite, o dată la adresa de email energie@anpc.ro si încă o dată prin completarea formularului de reclamații cu rubrici inutile de pe site-ul instituției.

Factura emisă pentru serviciile de utilităţi publice constituie titlu executoriu!

Utilități Publice

Asociația Pro Consumatori (APC) – Vocea consumatorilor din România, organizație de utilitate publică, statut obținut prin H.G. nr. 1106/2005, organizație cu activitate neîntreruptă de peste 31 de ani în domeniul apărării drepturilor și intereselor economice ale consumatorilor (www.apc-romania.ro), membru în Organizația Europeană a Consumatorilor din anul 2005, singura organizație de consumatori din România calificată să introducă acțiuni în justiție în baza Directivei nr. 1828/2020 privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor (https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/romania_country_fich_en_2.pdf, a luat act cu îngrijorare de mesajul populist al ministrului energiei, domnul Virgil Popescu care a îndemnat populația să nu plătească facturile mari la energie electrică. Îi reamintim domnului Virgil Popescu, ministru al energiei că potrivit articolului 42, aliniat 6 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, „Factura emisă pentru serviciile de utilităţi publice constituie titlu executoriu.”

Astfel de declarații populiste nu rezolvă problema privind imposibilitatea de neplată a facturilor la gaze și energie electrică pentru milioane de români, ci crează haos social și economic, drept pentru care Asociația Pro Consumatori îi solicită primului ministru, domnul Nicolae Ciucă să-l demită pe Virgil Popescu, ministrul energiei!

Totodată, Asociația Pro Consumatori îi solicită primului ministru al României, domnul Nicolae Ciucă, să adopte prin ordonanță de urgență următoarele măsuri economice:

 • Eliminarea TVA-ului la energie electrică, gaze, lemne de foc, peleți și carburanți pentru perioada 1 februarie 2022 – 30 iunie 2022;
 • Eliminarea taxei de cogenerare, taxei pe certificatele verzi, accizelor și a altor taxe incluse în prețul energiei electrice, gazelor, lemnelor de foc, peleților și carburanților pentru perioada 1 februarie 2022 – 30 iunie 2022;
 • Eliminarea TVA-ului la pâine, lapte, ouă, carne, ulei de floarea soarelui, legume și fructe, fără eliminarea TVA-ului din produsele procesate obținute din lapte, ouă, carne, legume, fructe pentru perioada 1 februarie 2022 – 30 iunie 2022.

În situația în care Guvernul României nu va aplica măsurile propuse mai sus pentru perioada 1 februarie 2022 – 30 iunie 2022, vom asista în primăvara acestui an la executări silite pentru sute de mii de familii și la o creștere alarmantă a gradului de sărăcire a populației României.

Românii consumă mălai obţinut din porumb modificat genetic!

Mălai

Una din 7 mărci de mălai respectă compoziţia de altădată a mălaiului!

Una din 7 mărci de mălai conţine mălai prefiert!

Una din 3 mărci de mălai conţine mălai degerminat!

Asociația Pro Consumatori (APC) – Vocea consumatorilor din România, organizație de utilitate publică, statut obținut prin H.G. nr. 1106/2005, organizație cu activitate neîntreruptă de peste 31 de ani în domeniul apărării drepturilor și intereselor economice ale consumatorilor (www.apc-romania.ro), membru în Organizația Europeană a Consumatorilor din anul 2005, singura organizație de consumatori din România calificată să introducă acțiuni în justiție în baza Directivei nr. 1828/2020 privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor (https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/romania_country_fich_en_2.pdf), a analizat 21 de mărci de mălai comercializate în reţeaua marilor magazine. Studiul a fost realizat de către o echipă de experți ai APC, coordonați de către conf. univ. dr. Costel Stanciu.

Mălaiul (făina de porumb) este produs de morărit obținut prin măcinarea boabelor de porumb. Trebuie să cunoaștem faptul că materia primă cel mai des folosită în zilele noastre este porumbul furajer, cu aport nutrițional inferior porumbului de consum (soiul porumb sticlos). Acesta din urmă este o sursă importantă de vitamine A, B1, B2, B6, E și PP. Dieta vestică sau dieta ”abundenței”, cum mai este denumită, este săracă în aceste vitamine,  din cauza înalt-procesării industriale prin care se elimină din produs nutrienți esențiali (vitamine naturale, minerale organice, aminoacizi, antioxidanți, enzime), ceea ce conduce inevitabil la consumul unor alimente ”goale” din punct de vedere nutrițional și evident la carențe mineral-vitaminice cu efecte negative pe termen lung – boli cardiovasculare, diabet zaharat, cancer, oboseală cronică, tulburări cognitive (demența, boala Alzheimer).

Termenul mălai (în Moldova se pronunță malai) semnifică făina obținută din mei, iar mai târziu și făina obținută din porumb/cucuruz. De asemenea, mălai înseamnă și turta mai groasă făcută din făină de mei (acum, din făină de porumb), cu sau fără plămădeală de drojdie și, eventual, adaosuri de făină de grâu, lapte etc. și coaptă în cuptor sau sub țest (în Oltenia).

Tradiția veche a cunoscut ca metodă de preparare a mălaiului frecatul boabelor de cereale între pietre (râșnița de mână și morile cu pietre mari, la care piatra de sus era antrenată de forța apei, a vântului, a animalelor sau a unei mașini). Morile moderne folosesc și alte metode de sfărâmare a cerealei, cum ar fi elemente metalice rotitoare la viteze mari.

Mălaiul de moară cu pietre este evocat de consumatorii din generațiile în vârstă, care și-au format gustul produselor din mălai (mămăliga, în primul rând) pe caracteristicile făinii de porumb, care este o făină integrală, adică conține toate părțile bobului într-o structură granulometrică variabilă (deopotrivă fragmente grosiere, dar și granule foarte mici, praf), trăsături care sunt diferite de cele ale mălaiului realizat în formule industriale. Mălaiul industrial se realizează în instalații capabile să asigure uniformitate granulometrică, fiind tot mai răspândit (și agreat de consumatori) mălaiul grişat, cu o structură relativ grosieră și uniformă.

Din păcate, în comerţ găsim din ce în ce mai multe mărci de mălai degerminat.Degerminarea este procesul tehnologic de extracție a germenului din bobul de porumb, adică îndepărtarea enzimelor și a uleiurilor vegetale, cu scopul prelungirii perioadei de rezistență la raft a produsului finit, mălaiul. Calitatea nutrițională a mălaiului este astfel afectată pe parcursul procesului tehnologic, acesta devenind un aliment nehrănitor. Tipurile de mălai pe care le găsim la rafturi sunt următoarele: extra, grișat, superior, instant. Mălaiul extra și mălaiul grișat sunt produse din porumb degerminat. Mălaiul superior este un produs fără degerminare, având compoziția chimică identică cu bobul integral de porumb. Mălaiul prefiert/instant nu este indicat diabeticilor, având încărcătură glicemică și indice glicemic ridicate.

MălaiAlte categorii de mălai (gold, alb, zaharat etc.) provin de la soiuri de porumb care imprimă cerealei culoare, gust și unele trăsături care le fac deosebite, foarte apreciate în arii locale. O problematică nouă este legată de OMG: porumbul face parte din plantele care au fost masiv supuse testelor de modificare genetică. În România, din păcate, s-au acceptat în ultimele decenii numeroase experiențe (și s-au cultivat mari suprafețe) cu altfel de soiuri și unii consumatori au temeri față de posibilele efecte ale consumului de mălai cu modificări genetice.

 

 

 

„Mălaiul, un aliment banal la prima vedere, considerat ca neavând un mare impact asupra sănătății, poate avea totuși relevanță atunci când este utilizat în cantități mari, pe o perioadă lungă de timp. Este un aliment care se folosește frecvent în bucătăria autohtonă sub diverse forme (cea mai cunoscută fiind mămăliga), dar și ca materie primă pentru alte produse precum pufuleții, fulgii de porumb, chipsurile de mălai.

Nu putem să nu luăm în considerare și faptul că mălaiul este un aliment modificat genetic, provenit din porumbul modificat genetic. Ingineria genetică a avut ca scopuri obținerea unor soiuri de porumb mai rezistente la atacul virusurilor, insectelor, micozelor, ale căror toxine erau cancerigene (ex. fumonizina = o micotoxină apărută la plantele atacate de insecte) și creșterea toleranței la erbicide. În anul 1997 au fost efectuate primele experimente cu porumb modificat genetic, iar din 1999 Ministerul Agriculturii din România a aprobat cultivarea pe scară largă a acestuia. Stimularea producției pentru obținerea de soiuri cât mai rezistente (cantitate versus calitate), au adus un deserviciu consumatorului, cu consecințe evidente în detrimentul sănătății populației, prin schimbarea valorii nutritive sau chiar modificarea concentrației unor substanțe toxice sau antinutritive, apariția unor compuși nocivi și dispariția unor compuși esențiali.

Folosirea pe scară largă a OMG-urilor (Organisme Modificate Genetic) este destul de controversată și se fac tot mai multe studii asupra impactului real al acestora asupra sănătății omului. Majoritatea mălaiului comercializat în România este produs din porumb furajer, cu calități nutriționale și energetice scăzute. Mălaiul din porumb sticlos, recunoscut după culoarea galben-portocalie sau galben-aurie, este cel care are valoare nutrițională și energetică superioară mălaiului din porumb furajer. Este produs din soiul de porumb tradițional românesc, cu conținut ridicat de proteine, lipide, glucide, fibre și vitamine (A, B1, B6, E, PP). Din păcate, este mai rar întâlnit pe rafturile magazinelor. Mălaiul superior este, de asemenea, preferabil mălaiului degerminat (extra și grișat), iar termenul de valabilitate mare nu înseamnă produs de calitate superioară.” Inginer tehnologii alimentare Iuliana Elena Stănuca

„Făcutul mămăligii are unele trăsături etnogeografice: moldovenii pun mălaiul în apa fierbinte și sărată tot deodată și apoi fierb mămăliga molcom, la foc mic spre mediu, mestecând numai spre sfârșit. Oltenii, în schimb, grăbiți în toate, fac mămăligă pripită: în apa sărată clocotindă, pun treptat mălai mestecând continuu și la foc iute. Mămăliga moldovenească se face în circa jumătate de oră, cea pripită se face în circa 10 minute.

Mălaiul tradițional conținea și embrionul bobului (bogat în elemente valoroase – uleiuri, vitamine), dar și fragmentele cortexului (învelișului) unde sunt concentrate mineralele și unele vitamine. Prezența embrionului fragmentat însă reduce durata de păstrare a făinii de mălai, motiv pentru care produsul industrial (din care este îndepărtat embrionul și cortexul) este considerat mai stabil la păstrare (dar mult mai sărac pentru sănătatea consumatorului). Mălaiul din categoria rapid este deja pretratat termic (cu aburi fierbinți) și apoi uscat și condiționat pentru asigurarea unei utilizări rapide, lăudată ca un mare avantaj pentru consumatorii care ar economisi în acest fel timpul lor. Nu sunt, la nivelul actual al pieței mălaiului în România, formule certe de asigurare a unui consum de mălai curat, ca pe vremuri: porumb ameliorat în variate feluri, inclusiv genetic, a ajuns și pe loturile micilor gospodării țărănești.” Prof. univ. dr. Ion Schileru, ASE București.

“Mălaiul este un produs caloric, cu o valoare energetică ridicată, care variază între 342 kcal la mălaiul degerminat şi ajunge până la 396 kcal la mălaiul integral.

De asemenea, există variaţii şi la ceilalţi nutrienţi, cum ar fi conţinutul de proteine (6,4 grame la 9 grame într-o sută de grame produs), conţinutul de fibre (0,6 grame la 10 grame într-o sută de grame produs), conţinutul de carbohidraţi (66 grame la 80 grame într-o sută de grame produs) şi conţinutul de grăsimi (1 gram la 4 grame într-o sută de grame produs).

Din păcate, mălaiul tradiţional obţinut prin măcinarea integrală a grăunţelor provenite de la porumb nemodificat genetic a dispărut din oferta naţională, singurul mălai care păstrează calitatea de altădată a acestui produs este mălaiul ecologic obţinut din bobul integral de porumb, importat din Italia sau Austria. Totodată, un rol important în menţinerea calităţii acestui produs îl are respectarea condiţiilor de depozitare şi păstrare recomandate de producător, precum depozitarea în spaţii curate, aeriste, cu temperaturi pozitive, dar nu mai mari de 25 de grade Celsius.” Conf. univ. dr. Costel Stanciu, președinte Asociația Pro Consumatori.