5 propuneri pentru Horia Constantinescu – al 18-lea președinte al ANPC!

Propuneri Pentru Horia Constantinescu

 

Asociația Pro Consumatori (APC) – Vocea consumatorilor din România, organizație de utilitate publică, statut obținut prin H.G. nr. 1106/2005, organizație cu activitate neîntreruptă de peste 31 de ani în domeniul apărării drepturilor și intereselor economice ale consumatorilor (www.apc-romania.ro), membru în Organizația Europeană a Consumatorilor din anul 2005, singura organizație de consumatori din România calificată să introducă acțiuni în justiție în baza Directivei nr. 1828/2020 privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor (https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/romania_country_fich_en_2.pdf, a luat act act cu surprindere de mesajul noului președinte al ANPC – domnul Horia-Miron Constantinescu, drept pentru care îi recomandă acestuia următoarele măsuri:

 1. Stabiliți o relație de colaborare cu asociațiile de consumatori, care potrivit legii sunt singurele entități neguvernamentale care apără drepturile și interesele economice ale consumatorilor. În ultimii 15 ani niciunul din foștii președinti ai acestei instituții importante a statului român nu a reușit să înțeleagă rolul asociațiilor de consumatori în îmbunătățirea nivelului de informare și educare a consumatorilor. Din păcate, nici în mesajul dvs de pe contul personal de Facebook nu menționați asociațiile de consumatori. Fără susținerea și sprijinul asociațiilor de consumatori nu puteți face nimic palpabil în zona informării și educării consumatorilor!
 2. Abrogați circulara ANPC nr.962/01.02.2021 care-i obligă pe comisarii șefi de la conducerea celor 8 comisariate regionale pentru protecția consumatorilor să trimită sesizările Asociației Pro Consumatori către Direcția Generală de Control și Supraveghere Piață reprezentată de domnul Paul Silviu Anghel – Director General, iar pe cei 42 de comisari șefi adjuncți de la conducerea Comisariatelor județene pentru protecția consumatorilor să trimită  sesizările pe care le primesc de la Asociația Pro Consumatori către comisariatele regionale pentru protecția consumatorilor  de care aparțin. Această circulară blochează activitatea comisariatelor. În situația în care veți avea în vedere acest aspect veți îmbunătăți activitatea de control din cadrul structurilor teritoriale ale autorității și, totodată, veți da încredere comisarilor din teritoriu în capacitatea acestora de a rezolva sesisările consumatorilor și ale asociațiilor de consumatori.
 3. Îmbunătățiți formularul de reclamații de pe site-ul ANPC, care are 17 rubrici de completat, iar unele dintre acestea sunt inutile pentru procesul ulterior de analiză al reclamațiilor, fapt ce-l face dificil de completat pentru consumatorul mediu informat.
 4. Renunțați la înființarea de adrese de email dedicate așa ziselor Comandamente, gen energie@anpc.ro sau bf@anpc.ro. Prin folosirea acestor adrese de către consumatori, aceștia au avut surpriza neplăcută să constate că sunt obligați să trimită aceeași sesizare către două adrese de email ale ANPC. De exemplu, la sesizările trimise de Asociația Pro Consumatori către adresa de email energie@anpc.ro dedicată Comandamentului pentru energie, am primit următorul răspuns: “Vă informăm că, pentru a se analiza situația privind factura dumneavoastră, este necesar să formulați o reclamație pe site-ul anpc.gov.ro. În secțiunea formular de sesizare online veți găsi toate detaliile privind documentele necesare.” La sesizările Asociației Pro Consumatori din luna noiembrie 2021 trimise pe adresa de email bf@anpc.ro nu s-a primit răspuns nici până la această dată.
 5. Organizați urgent o conferință video cu comisarii șefi ai comisariatelor regionale, comisarii șefi adjuncți ai comisariatelor județene și cu reprezentanții asociațiilor de consumatori pentru a stabili împreună modalități de colaborare în vederea îmbunătățirii activității de informare și educare a consumatorilor prin acțiuni comune menite să reducă tensiunea socială existentă în acest moment urmare a creșterii alarmante a facturilor la energie electrică și gaze naturale.

Asociațiile de consumatori reprezintă oglinda autorităţilor, nu există pentru ele o imagine mai obiectivă decât cea generată de aceste organizaţii. Asociațiile de consumatori completează deficitul de informaţie a consumatorilor referitor la produsele (serviciile) existente pe piaţă. Ele sunt cele mai în măsură să identifice nevoia de informare, educare şi consultanţă a consumatorilor, deoarece au fost create de către consumatori pentru consumatori.

Umilirea consumatorilor de către ANSVSA!

Umilirea Consumatorilor

 

Asociația Pro Consumatori (APC) – Vocea consumatorilor din România, organizație de utilitate publică, statut obținut prin H.G. nr. 1106/2005, organizație cu activitate neîntreruptă de peste 31 de ani în domeniul apărării drepturilor și intereselor economice ale consumatorilor (www.apc-romania.ro), membru în Organizația Europeană a Consumatorilor din anul 2005, singura organizație de consumatori din România calificată să introducă acțiuni în justiție în baza Directivei nr. 1828/2020 privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor (https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/romania_country_fich_en_2.pdf), a luat act cu surprindere de nota de retragere de la comercializare și rechemare de la consumatori a produsului roșii, origine Turcia, lot 60-19, importator SC Fidan Fruct Expert SRL, de pe site-ul ANSVSA din data de 18 ianuarie 2022.

În urmă cu trei zile ANSVSA a publicat pe site-ul autorității o notă de rechemare de la consumatori a unor cantități neprecizate de roșii care conțineau două pesticide (clorotalonil și chlorpirifos) peste limita maxim admisă de 0,01 mg/kg care au fost comercializate în 29 de magazine din 14 județe în perioada 17 decembrie 2021 – 4 ianuarie 2022. Totodată, consumatorii care au achiziționat roșii în perioada 17 decembrie 2021 – 4 ianuarie 2022 din acele magazine situate în cele 14 județe sunt rugați să le aducă până la data de 25 ianuarie 2022 la punctul de lucru al SC Fidan Fruct SRL situat în Afumați pe șoseaua Linia de Centură Dreapta, nr. 92, complex SU Market, Stand A21, județul Ilfov. Atenție, în nota de rechemare de la consumatori nu se menționează nimic de rambursarea sumelor aferente achiziției de roșii cu pesticide!

Având în vedere cele menționate în nota de rechemare, Asociația Pro Consumatori solicită Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor să răspundă printr-un comunicat de presă la următoarele întrebări:

 1. De ce acest anunț s-a făcut public la 14 zile de la identificarea pesticidelor în lotul de roșii distribuit în cele 29 de magazine din 14 județe?
 2. Care a fost cantitatea de roșii cu reziduuri de pesticide (clorotalonil și chlorpirifos) peste limita maxim admisă, vândută în perioada 17 decembrie 2021 – 4 ianuarie 2022 în cele 29 de magazine din cele 14 județe?Vă solicităm să prezentați o situație pentru fiecare magazin în parte!
 3. Care a fost cantitatea de roșii cu reziduuri de pesticide (clorotalonil și chlorpirifos) peste limita maxim admisă, retrasă de la comercializare din cele 29 de magazine situate în cele 14 județe? Vă solicităm să prezentați o situație pentru fiecare magazin în parte!
 4. Care a fost nivelul de pesticid clorotalonil găsit în aceste roșii?
 5. Care a fost nivelul de pesticid chlorpirifos găsit în aceste roșii?
 6. Unde s-a realizat neutralizarea cantităților de roșii cu cele două pesticide peste nivelul maxim admis și retrase din cele 29 de magazine situate în cele 14 județe? Vă solicităm să prezentați o situație pentru fiecare centru de neutralizare din cele 14 județe!
 7. Care a fost cuantumul amenzii aplicate SC Fidan Fruct Expert SRL?

Din păcate, ANSVSA nu dă dovada de transparență în acțiunile de control, evită să facă publice informații esențiale pentru consumatori cu privire la fructele și legumele identificate cu pesticide peste nivelul maxim admis de normele europene, cum ar fi: nivelul de pesticide identificat în loturile verificate, nivelul maxim admis pentru fiecare pesticid din loturile verificate, cantitatea comercializată de fructe/legume cu pesticide peste limita maxim admisă, cantitatea de legume/fructe cu pesticide peste limita maxim admisă retrasă de la comercializare, respectiv neutralizarea cantităților confiscate.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor încurajează acțiunile care pun în pericol sănătatea și viața consumatorilor!

Cacealmaua Comandamentului pentru energie din ANPC!

 
Cacealmaua

Asociația Pro Consumatori (APC) – Vocea consumatorilor din România, organizație de utilitate publică, statut obținut prin H.G. nr. 1106/2005, organizație cu activitate neîntreruptă de peste 31 de ani în domeniul apărării drepturilor și intereselor economice ale consumatorilor (www.apc-romania.ro), membru în Organizația Europeană a Consumatorilor din anul 2005, singura organizație de consumatori din România calificată să introducă acțiuni în justiție în baza Directivei nr. 1828/2020 privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor (https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/romania_country_fich_en_2.pdf, a luat act cu îngrijorare față de modul în care Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a înțeles să soluționeze reclamațiile consumatorilor legate de: calcularea consumului de energie electrică/gaze naturale, schimbarea tarifelor, încălcarea prevederilor Legii energiei și gazelor naturale cu privire la regularizarea consumului în cazul consumatorilor care nu au comunicat indexul de consum etc.

La data de 14 ianuarie 2022, ANPC a anunțat cu surle și trâmbițe că a înființat Comandamentul pentru energie sub directa coordonare a președintelui ANPC, Mihai Culeafă și a directorului general, Paul Silviu Anghel. Totodată, consumatorii au mai fost informați că ANPC a pus la dispoziția consumatorilor adresa de email energie@anpc.ro și numărul de telefon, cu tarif normal, 021.307.67.89, de luni-vineri, între orele 8.00-16.00.

La data de 17 ianuarie 2022, Asociația Pro Consumatori a transmis pe adresa de email energie@anpc.ro o reclamație la adresa celui mai mare furnizor de electricitate din Romania care a calculat facturile de regularizare a consumului la un interval de 6 luni, respectiv de două ori pe an, încălcând astfel articolul 57, aliniat 15 din Legea energiei electrice și gazelor naturale unde se prevede obligația emiterii facturii de regularizare a consumului la un interval de maximum 3 luni. Răspunsul ANPC la solicitarea Asociației Pro Consumatori a fost halucinant și anume: “Vă informăm că, pentru a se analiza situația privind factura dumneavoastră, este necesar să formulați o reclamație pe site-ul anpc.gov.ro. În secțiunea formular de sesizare online veți găsi toate detaliile privind documentele necesare.”

Întrebarea firească și legitimă pentru coordonatorii Comandamentului pentru energie – domnul Mihai Culeafă și domnul Paul Silviu Anghel, la care solicităm să li se răspundă consumatorilor este următoarea: De ce ați creat o adresa de email dedicată consumatorilor nemulțumiți de comportamentul abuziv al unor furnizori de energie electrică/gaze naturale, dacă îi trimiteți pe site-ul ANPC să completeze un formular de reclamații cu rubrici neclare și inutile?

Experții APC au analizat formularul de reclamații de pe site-ul ANPC unde sunt trimiși consumatorii să mai depună încă o dată reclamația după ce au folosit anterior adresa de email energie@anpc.ro, constatând următoarele nereguli:

 • 17 rubrici de completat;
 • se solicită consumatorului informații inutile care se regăsesc oricum pe factura atașată de consumator, cum ar fi: CUI-ul furnizorului de energie electrică/gaze naturale; adresa punctului de lucru;
 • la rubrica “Pretențiile consumatorului” există următoarele opțiuni: înlocuire, returnare, reparare, reziliere și control. Ce opțiune să aleagă consumatorul nemulțumit de facturarea consumului de energie electrică/gaze naturale sau cel care este nemulțumit de valoarea facturii de regularizare?

În concluzie, analiza realizată de experții APC a scos la iveală inutilitatea unor informații solicitate consumatorului prin intermediul acestui formular de reclamații standardizat, precum și dificultatea înțelegerii de către consummator a informațiilor solicitate.

Având în vedere acest aspect solicităm public președintelui ANPC, Mihai Culeafă să înceteze acțiunile de umilire a consumatorului român prin obligarea depunerii reclamațiilor referitoare la energie electrică și gaze naturale în două moduri diferite, o dată la adresa de email energie@anpc.ro si încă o dată prin completarea formularului de reclamații cu rubrici inutile de pe site-ul instituției.

Factura emisă pentru serviciile de utilităţi publice constituie titlu executoriu!

Utilități Publice

Asociația Pro Consumatori (APC) – Vocea consumatorilor din România, organizație de utilitate publică, statut obținut prin H.G. nr. 1106/2005, organizație cu activitate neîntreruptă de peste 31 de ani în domeniul apărării drepturilor și intereselor economice ale consumatorilor (www.apc-romania.ro), membru în Organizația Europeană a Consumatorilor din anul 2005, singura organizație de consumatori din România calificată să introducă acțiuni în justiție în baza Directivei nr. 1828/2020 privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor (https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/romania_country_fich_en_2.pdf, a luat act cu îngrijorare de mesajul populist al ministrului energiei, domnul Virgil Popescu care a îndemnat populația să nu plătească facturile mari la energie electrică. Îi reamintim domnului Virgil Popescu, ministru al energiei că potrivit articolului 42, aliniat 6 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, „Factura emisă pentru serviciile de utilităţi publice constituie titlu executoriu.”

Astfel de declarații populiste nu rezolvă problema privind imposibilitatea de neplată a facturilor la gaze și energie electrică pentru milioane de români, ci crează haos social și economic, drept pentru care Asociația Pro Consumatori îi solicită primului ministru, domnul Nicolae Ciucă să-l demită pe Virgil Popescu, ministrul energiei!

Totodată, Asociația Pro Consumatori îi solicită primului ministru al României, domnul Nicolae Ciucă, să adopte prin ordonanță de urgență următoarele măsuri economice:

 • Eliminarea TVA-ului la energie electrică, gaze, lemne de foc, peleți și carburanți pentru perioada 1 februarie 2022 – 30 iunie 2022;
 • Eliminarea taxei de cogenerare, taxei pe certificatele verzi, accizelor și a altor taxe incluse în prețul energiei electrice, gazelor, lemnelor de foc, peleților și carburanților pentru perioada 1 februarie 2022 – 30 iunie 2022;
 • Eliminarea TVA-ului la pâine, lapte, ouă, carne, ulei de floarea soarelui, legume și fructe, fără eliminarea TVA-ului din produsele procesate obținute din lapte, ouă, carne, legume, fructe pentru perioada 1 februarie 2022 – 30 iunie 2022.

În situația în care Guvernul României nu va aplica măsurile propuse mai sus pentru perioada 1 februarie 2022 – 30 iunie 2022, vom asista în primăvara acestui an la executări silite pentru sute de mii de familii și la o creștere alarmantă a gradului de sărăcire a populației României.

Ce trebuie să știi înainte de a alege bateria auto potrivită

Bateria este componenta care face posibilă funcționarea motorului mașinii datorită energiei pe care o asigură.

Durata unei baterii este limitată și depinde de modul în care este folosit vehiculul. Prin urmare, mai devreme sau mai târziu aceasta va trebui înlocuită cu una nouă. În cele urmează, îți voi spune cum funcționează, câte tipuri există și care este durata ei.

Cum funcționează o baterie auto

Bateria generează energie electrică datorită unui proces chimic și constă din mai multe elemente care contribuie la proces:

 • Acumulatorul conține mai multe plăci, de obicei cinci negative și patru pozitive, care sunt legate printr-o punte.
 • Compartimentul conține o soluție de electrolit compusă din apă distilată și acid sulfuric.
 • Combinația dintre această soluție și plăci (în general plumb) favorizează reacția care generează curent electric.
 • Prin furnizarea de energie electrică bateriei, procesul se inversează, permițând sulfatului să revină din plăci la soluția de electrolit și să reîncarce bateria.
 • Tensiunea maximă pe care o poate gestiona acest proces este de 2,2V, astfel că sunt unite mai multe în serie, mărind astfel dimensiunea plăcilor, ceea ce face posibilă obținerea de baterii de 6, 12, 18 și chiar 24V.
 • Când vorbim despre capacitatea unei baterii, o exprimăm în amperi/oră (Ah): intensitatea curentului care permite bateriei să reziste fără reîncărcare într-o oră de utilizare.

Tipuri de baterii auto

O întreținere și o utilizare corespunzătoare a bateriei este esențială pentru a rezista cât trebuie, adică în jur de patru ani. Datorită cererii mari de pe piață, prețurile bateriilor sunt mari. În plus, în prezent, există o gamă variată de baterii auto de calități diferite.

Baterii cu plumb

Cu celule umede. Sunt cele mai des întâlnite datorită costului redus. Ele conțin plăci de plumb pozitive și negative izolate unele de altele și suspendate liber în acid sulfuric. În plus, bateria conține o placă negativă suplimentară care împiedică deteriorarea celor pozitive. Întreținerea lor este aproape nulă, deși sunt sensibile la clima nefavorabilă.

Cu calciu. Sunt ceva mai scumpe, dar sunt și foarte comune și au un concept foarte asemănător cu cel al celulelor umede, dar plăcile sunt realizate dintr-un aliaj de calciu. Datorită acestui fapt, coroziunea lor este evitată și autodescărcarea datorată pierderii de fluid este redusă cu până la 80%. Astfel, ele oferă o durată mult mai mare de utilizare. Dezavantajul lor este că trebuie să eviți supraîncărcarea lor, lucru care le-ar putea face inutilizabile.

VRLA- aceste acronime reprezintă „Valve Regulated Lead Acid” ca urmare a supapelor de siguranță din interiorul bateriei. Datorită acestora, nu există nicio posibilitate de pierdere de lichid atunci când gazul este presurizat în stare lichidă. Există două tipuri:

 • AGM- se numesc de obicei „uscate” deoarece utilizarea apei sau a gelului nu este necesară, întrucât folosesc fibră de sticlă pentru a separa electroliții. Sunt foarte puternice și de dimensiuni mici.
 • Gel- folosesc silicon pentru a da acidului o densitate mai mare. Rezistă foarte bine la descărcări de intensitate mare, dar nu sunt recomandate pentru pornirea motoarelor.

Baterii cu ciclu profund

Acest tip de baterie se autodescărcă foarte repede, deoarece are capacitatea de a furniza energie pentru o perioadă lungă de timp. În acest caz plăcile sunt mai groase, ceea ce permite o capacitate de încărcare mai mare. Sunt frecvente la mașinile electrice sau la mașinile cu nevoi mari pentru acest tip de energie, dar sunt și mai scumpe.

Baterii litiu-ion (Li-Ion)

Cu siguranță aceste tipuri de baterii  auto sunt foarte cunoscute pentru că urmează același concept ca și cele ale telefoanelor mobile, laptopurilor și altor dispozitive electronice de astăzi.

Folosesc sarea de litiu și au un circuit care îi protejează de suprasarcini, dar au dezavantajul că performanța lor scade la temperaturi scăzute. În schimb, oferă o autonomie foarte bună cu greutate mică, dar sunt foarte scumpe. Din acest motiv, sunt tipice pentru mașinile high-end sau electrice.

Toate acestea sunt importante atunci când vine vorba de cunoașterea amperajului și mărimii bateriilor auto, fie că mașina este benzină sau motorină, deoarece o manipulare sau o alegere proastă ar putea reduce durata de viață a acestora sau poate cauza o problemă electrică.

Care este durata unei baterii auto

Bateria are o durată de viață limitată, de obicei de până la patru ani, așa că este indicat să acorzi atenție posibililor factori care îți sugerează că este timpul să o înlocuiești:

 • Indicatorul de defecțiune a bateriei.
 • Pornire mai energică.
 • Terminale slăbite sau ruginite.
 • Defecțiuni electrice intermitente.
 • Dificultate la pornirea motorului.

Situații precum temperaturile extreme, forțarea ciclurilor de pornire, utilizarea articolelor cu un amperaj mai mare decât bateria sau nepornirea mașinii pentru perioade lungi de timp vor duce la reducerea duratei de viață a bateriei.

Însă, nu trebuie să-ți faci probleme. Dacă cedează bateria, poți cumpăra una nouă de pe site-ul neobat.ro. Există o gamă variată de baterii auto pe site. Poți opta, de exemplu, pentru o baterie Varta, fie una Bosch. Alegerea îți aparține.

Pentru a o alege poți merge chiar și unul din punctele de lucru ale firmei. Dacă locuiești în București, adresa este:  Str Straja nr 6H, Sector 4, București.

Baterie Auto